bcm


 
 

Press Releases Swedish

All Languages Show Archive
Include Archive

Världens största elproducent standardiserar med Ventyx IT-lösningar för kraftproduktionsanläggningar i Frankrike
30/4/2013
Världens största elproducent standardiserar med Ventyx IT-lösningar för kraftproduktionsanläggningar i Frankrike Électricité de France planerar att utöka användningen av Ventyx programvarulösningar för industrin för att säkerställa mer tillförlitlig, effektiv och säker kraftgenerering till miljontals människor
More ...

RSS feed (global)    RSS feed (English)    Press Releases    bcm public relations